Teletask Center

RolloTube X-Line elektronische buismotoren op KNX

Wereldwijd de eerste buismotor met rechtstreekse koppeling naar KNX. KNX de enige erkende open standaard voor domotica en immotica.

Zonder meerprijs genieten van tal van voordelen:

- plaatsbesparing in het algemeen laagspanningsbord door het wegvallen van de klassieke KNX-rolluikactoren

- sturen of sperren van het rolluik mogelijk in functie van tijd, temperatuur, licht, regen of wind

- exacte positiebepaling en compensatie behanglengte voor een uniform gevelaanzicht

Verdere details kan u nalezen via dezebrochure.