Teletask Center

Waarom is overspanningsbeveiliging belangrijk?

Bliksemschade komt vaker voor dan je denkt...

In België worden jaarlijks ruim 50.000 blikseminslagen geregistreerd. Wist je dat overspanningen door bliksem voelbaar zijn tot op 2 km van het inslagpunt?

De gevolgen zijn niet alleen vervelend maar ook duur!

Voor ons dagelijks comfort en veiligheid rekenen we op internet, PC, huishoudtoestellen, alarmsysteem, domotica, deurcommunicatie, ... Schade aan deze apparatuur is uiterst hinderlijk en kost veel geld. Bovendien kunnen overspanningen uw apparatuur onzichtbaar beschadigen waardoor een defect pas later aan het licht komt. De verzekering dekt vaak niet alle kosten: franchise, restwaarde, ...

Voorkom schade en neem maatregelen.

Een beperkte investering door het plaatsen van DEHN beveiliging in de elektrische kast biedt de beste garantie op bescherming. Het is aangewezen om naast de netspanning ook de kabeldistributie en de telefoonlijn te beveiligen. Zo geef je overspanningen geen kans en kan je ook tijdens onweders op beide oren slapen.

Geen compromis als het om UW VEILIGHEID gaat! Kies voor DEHN overspanningsbeveiliging.

Nieuw voor de elektro-installateur : Flyer, die de eindklant op de gevaren van bliksem- en overspanningen wijst en terzelfdertijd ook de oplossing, DEHN bliksem- en overspanningsbeveiliging, aanreikt.

Wenst u een pakketje te ontvangen, klik hier


  Voor alle info rond dit thema, klik hier