Teletask Center

DEHNguard SE H LI

DEHNguard® SE H LI van DEHN+SÖHNE, de expert in bliksem en overspanningsbeveiliging, zet een nieuwe maatstaf. Dankzij de integratie van de Lifetime-indicator functie beschikt de overspanningsafleider over een preventief waarschuwingssysteem, dat meedenkt en de gebruiker voortijdig waarschuwt voor een dreigende uitval van de afleider. Met de Lifetime indicatie en een hoge afleidcapaciteit van 65 kA (8/20 µs) draagt de afleider bij tot het waarborgen van een hoge beschikbaarheid van elektrische systemen in een industriële of commerciële omgeving (vb. offshore windparken, serverfarms en elektriciteitscentrales).

De afleider beschikt over een afleidcapaciteit tot 65 kA (8/20 µs) en dit op slechts 1,5 modulebreedte. De SPD Type 2 afleider is conform EN 61643-11. Hij is geschikt voor toepassing in netten met een nominale spanning van 230 V en biedt een beschermingsniveau ≤ 1,5 kV. Versies voor nominale spanningen variërend van 75 V tot 1000 Vac zijn eveneens beschikbaar.

Alle verdere voordelen van de gekende DEHNguard® familie zoals de vergrendelde en uitwisselbare beveiligingsmodule, codering tegen foutieve module-uitwisseling werden compromisloos in de DEHNguard® SE H LI geïntegreerd. Zo kan de beveiligingsmodule eenvoudig, zonder gereedschap, uit de basis worden verwijderd door een eenvoudige druk op de release knop. DEHNguard® SE H LI is bovendien bestand tegen schokken en trillingen conform EN 60068-2.

De "driestaps"-visuele aanduiding <groen - geel - rood> in combinatie met een potentiaalvrij wisselcontact voor melding op afstand, informeert over de beschikbaarheid van de afleider. Wanneer door een te hoge energetische belasting de varistor onomkeerbaar beschadigd is, wordt de gebruiker geïnformeerd middels de gele statusmelding en verandert de positie van het meldcontact. Op dat moment behoudt de afleider nog steeds haar volledige functionaliteit, maar is het raadzaam de module te vervangen. Zolang de status ‘rood' niet verschijnt blijft de beveiliging tegen overspanningen gegarandeerd. Zo is het mogelijk de overspanningsbeveiliging op te nemen in systemen voor permanente toestandsbewaking en preventief onderhoud (bv. bij offshore windinstallaties).