Teletask Center

Nieuwe norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen IEC 61439

Voor elke constructie van laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen zijn in de toekomst twee hoofdnormen van toepassing :

❐ de basisnorm, waarnaar wordt verwezen als "deel 1" in de specifieke normen;
❐ de relevante delen 2 tot en met 7 van de schakel- en verdeelinrichtingen norm, die de bijzonderheden van de toepassing behandelt.

De eisen aan contactdoos-combinaties, die als schakel- en verdeelinrichting geclassificeerd zijn, zijn veranderd.De opbouw en de aard van verificatie zijn opnieuw gedefinieerd.

Wat verandert er bij de nieuwe norm voor verdeelinrichtingen IEC 61439 en welke voordelen heeft de klant bij MENNEKES?

❐ Productveiligheid
In de toekomst moeten alle laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen volgens de IEC 61439 getest worden. Nieuw is de vereiste ontwerp verificatie. Deze vervangt de bestaande typegoedkeuring.
MENNEKES contactdooscombinaties worden bovendien aan de norm conform stukstest onderworpen.
De afgaande circuits zijn afzonderlijk met de desbetreffende nominale stroom belastbaar.

Uw voordeel:
Hierdoor wordt een hogere veiligheidsstandaard gegarandeerd.

❐ Eenduidige documentatie
Betekenisvol typeplaatje – duidelijk gedefinieerde, verplichte informatie, b.v. nominale belastingsfactor RDF (oud: gelijktijdigheidsfactor).

Uw voordeel:
Bij MENNEKES is de belangrijke technische productinformatie in één oogopslag op het typeplaatje zichtbaar.

❐ Duidelijke voorschriften
Bij een aanvraag hebben we van de gebruiker duidelijke, gedefinieerde vereisten (b.v. opstelplaats, omgevingstemperatuur, etc.) nodig.

Uw voordeel:
U krijgt een op basis van behoefte en toepassing afgestemde oplossing van MENNEKES.

❐ Onderscheiding: Oorspronkelijke fabrikant – ondernemer
Wordt een product op locatie veranderd, geldt de desbetreffende ondernemer als fabrikant.
In dit geval is een hernieuwde controle en documentatie nodig.

Uw voordeel:
MENNEKES is bij aansluitingsklare contactdooscombinaties gelijktijdig oorspronkelijke fabrikant en ondernemer en heeft dus de productverantwoording.