Teletask Center

Beveiliging sterkstroominstallaties

Gecoördineerde overspanningsbeveiliging voor de elektrotechniek.

Op voorwaarde dat een uitwendige bliksembeveiliging voorhanden is, bieden de producten van de Red/Line serie een complete beveiliging van de elektrotechniek, ook bij directe blikseminslag.
Om overspanningen ook bij directe blikseminslag met succes te beheersen, is een selectieve bliksem- en overspanningsbeveiliging noodzakelijk. De gebruikte afleiders moeten onderling energetisch gecoördineerd zijn. Het beveiligingsniveau van de afleiders moet op de isolatievastheid van de installatie/eindtoestellen afgestemd zijn. De afleiders van de Red/Line serie voldoen aan deze eisen.

De afleiders worden als volgt onderverdeeld:

 • Combi-afleiders (klasse B, SPD Type 1*) worden aan de ingang van het gebouw (bijv. achter de huisaansluiting, het hoofdverdeelbord of de teller) geïnstalleerd. Ze beveiligen tegen overspanningen door directe en nabije blikseminslag evenals tegen spanningspieken uit het elektrisch distributienet. Ze verenigen de eigenschappen van een bliksemstroomafleider en een overspanningsafleider in één toestel.

 • Bliksemstroomafleiders (klasse B, SPD Type 1*) worden aan de ingang van het gebouw (bijv. achter de huisaansluiting, het hoofdverdeelbord of de teller) geïnstalleerd. Ze beveiligen laagspannings-verbruikersinstallaties tegen overspanningen ook bij directe blikseminslag.

 • Overspanningsafleiders (klasse C, SPD Type 2*) worden in de secundaire verdeelborden of schakelkasten geïnstalleerd. Ze beveiligen tegen overspanningen door verwijderde blikseminslag en spanningspieken uit het elektrisch distributienet. Wanneer de lengte van de leidingen tussen de bliksemstroom- en de overspanningsafleiders kleiner is dan 15 m, is een ontkoppelingsspoel vereist.

 • Overspanningsafleiders (klasse D, SPD Type 3*) worden bij het eindtoestel voorzien. Ze beveiligen tegen de overblijvende bliksemenergie evenals tegen overspanningen door interne schakelhandelingen.

 • *classificatie volgens EN 61643-11:2001

  Combi- en bliksemstroomafleiders kunnen meerdere keren de bliksemenergie afleiden. DEHNventil en DEHNbloc afleiders zijn gekapselde afleiders en kunnen dan ook zonder speciale behuizing in verdeelborden worden gemonteerd. Overspanningen worden door afleiders van de familie DEHNguard zo sterk gereduceerd dat zelfs gevoelige besturingstoestellen in de verdeelborden beveiligd zijn. Ze zijn modulair opgebouwd en in overeenstemming met het netsysteem gecombineerd, hetgeen de toepassing in belangrijke mate vereenvoudigt.

  Bij de eindtoestellen zijn eventueel bijkomende overspanningsafleiders vereist. DEHNrail, DEHNflex of DEHNsafe kunnen, naargelang de plaats van toepassing, eenvoudig en snel worden geïnstalleerd. Door de Y-beveiligingsschakeling kunnen ze schakeloverspanningen bijzonder efficiënt reduceren.


  Klik hier om de catalogus te downloaden