Teletask Center

Aarding en potentiaalvereffening

Externe bliksembeveiliging beschermt gebouwen tegen de bliksem. In België slaat de bliksem gemiddeld 1,2 keer toe per jaar per km² - dat leidt tot belangrijke schade.

Bliksembeveiliging betekent meer dan enkel de kooi van Faraday, opvangstaven, afgaande leidingen en een aardingsinstallatie.

Ook de electromagnetische effecten van de bliksem moeten in rekening worden gebracht en, indien mogelijk, met een afscherming van het gebouw worden aangebracht. Een moderne bliksembeveiliging maakt gebruik van bestaande metalen delen van het gebouw en wordt gebruikt om stromen af te voeren naar aarde. Voor metalen structuren en gebouwen uit gewapend beton, worden de stalen draagelementen of de wapening met de afgaande leidingen verbonden. Speciale verbindingselementen verbinden de wapening met de aardingsplaten. Dakopstanden worden niet meer direct met de opvanginrichting verbonden. Opvangstaven of opvangstructuren verhinderen een directe blikseminslag. Het modulaire DEHN iso systeem is hiervoor uitermate geschikt.

Ook de interne bliksempotentiaalvereffening, of het plaatsen van bliksemstroomafleiders, maakt standaard deel uit van de interne bliksembeveiliging.

DEHN+SOHNE biedt componenten en systemen voor de complete beveiliging tegen bliksem in overeenstemming met de geldende normen.

Klik hier om de catalogus te downloaden