Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Wedstrijdreglement "Win een Fatboy LAMZAC"

ARTIKEL 1

Stagobel Electro is gevestigd te Deinze, 9800, Karrewegstraat 50. Stagobel Electro organiseert een wedstrijd, “Win een Fatboy LAMZAC” genoemd, die van start gaat op maandag 03/06/2019 en eindigt op maandag 15/07/2019 om 23u59.

ARTIKEL 2

Om deel te kunnen nemen, dien je op maandag 03/06/2019 enerzijds minimum 18 jaar oud te zijn en anderzijds in België gedomicilieerd te zijn. De wedstrijd wordt gehouden in twee talen: Nederlands en Frans. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen, in het Nederlands of in het Frans, volgens diens eigen keuze.

ARTIKEL 3

“Win een Fatboy LAMZAC” is een online wedstrijd waar enkel aan kan deelgenomen worden via e-mail door klanten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden beschreven in artikel 2. De deelnemers moeten de volgende vraag juist beantwoorden: “Hoe heet de contactbus waarmee verbindingen tot 125A betrouwbaar en met aanzienlijk minder steek- en trekkracht in- en uitgeplugd kunnen worden?” 1) Ergocontact 2) X-Contact 3) Y-Contact 4) Bancontact. De deelnemers moeten ook de schiftingsvraag beantwoorden: “Hoeveel correcte antwoorden zullen we op 15 juli 2019 om middernacht ontvangen hebben?” De deelnemer die de eerste vraag correct heeft beantwoord en die het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zit, valt in de prijzen.

ARTIKEL 4

De te winnen prijs is een Fatboy LAMZAC.

De prijs kan niet overgedragen worden en kan niet omgeruild worden voor een product, dienst, geld of cadeaubon. De winnaar zal bovendien worden gecontacteerd via zijn/haar e-mailadres dat werd opgegeven bij het moment van deelname aan deze wedstrijd. De winnaars worden gevraagd de ontvangst van de e-mail te bevestigen binnen de 7 dagen. Bij gebrek aan antwoord van de winnaar tegen vermeld tijdstip, vervalt de gewonnen prijs. De prijs dient persoonlijk opgehaald te worden bij Stagobel Electro door de winnaar. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitskaart om de prijs in ontvangst te nemen en een kopie van de mail gestuurd door Stagobel Electro aan de winnaar geadresseerd.

ARTIKEL 5

Deze wedstrijd mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

ARTIKEL 6

Indien u deelneemt aan de wedstrijd gaat u automatisch akkoord met het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 7

De deelnemers hebben vrije toegang tot deze wedstrijd onder hun eigen en enige verantwoordelijkheid. De deelnemer verbindt zich er toe om:

  • de regels van de wedstrijd na te leven
  • niet vals te spelen
  • geen fictieve persoonsgegevens te creëren om deel te nemen
Elke foutieve, vervalste of onvolledige inschrijving zal worden gezien als een ongeldige wedstrijddeelname. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten in geval van vermoedelijke of bewezen vals spelen of misbruik zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

ARTIKEL 8

De organisator behoudt zich het recht voor om het informaticasysteem tijdelijk niet beschikbaar te stellen om mogelijks technische aspecten bij te werken om de goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen veroorzaakt door een eventueel technisch probleem. Fouten op vlak van drukwerk, zetwerk, spelling of elke gelijkaardige fout kan niet worden aangevoerd als rechtsmiddel ten opzichte van de organisator. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien voor redenen buiten hun eigen wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden.

ARTIKEL 9

In overeenstemming met de wettelijk bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de deelnemers in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie en de verkoop van producten te koop bij en/of diensten van Stagobel Electro.

ARTIKEL 10

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de wedstrijd te wijzigen en/of hieraan vervroegd een einde te maken zonder dat iemand enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator. In geval van betwisting, zal de beslissing van de organisator onherroepelijk zijn.