Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Nieuwe interne afschakelinrichting biedt hogere veiligheid

Dankzij de nieuwe ACI technologie - de geavanceerde interne afschakelinrichting in overspanningsafleiders – wordt de veiligheid van uw elektrische installatie aanzienlijk verhoogd.

DEHNguard ACI, de nieuwe Type 2 overspanningsbeveiliging, is uitgerust met een geïntegreerde schakelaar-vonkenbrugcombinatie waardoor een extra voorzekering overbodig wordt. Hierdoor bespaart u tijd, materiaal en plaats in het verdeelbord. Bovendien worden fouten die kunnen voortvloeien uit een verkeerde keuze van de voorgeschakelde zekering uitgesloten.

De geïntegreerde ACI technologie biedt u volgende voordelen:

Altijd de juiste voorzekering: u vermijdt fouten

De schakelaar-vonkenbrugcombinatie ACI is geïntegreerd in de overspanningsafleider.  Hierdoor moet geen tijd meer worden besteed aan het selecteren van het juiste type en afschakelkarakteristiek van de voorzekering . De juiste aansluitdoorsnede en de selectiviteit ten opzichte van voorgeschakelde beveiliging is onder alle omstandigheden gegarandeerd. 

Foute dimensionering is uitgesloten, waardoor de beschikbaarheid van de installatie verhoogt.

Weerstand tegen temporaire overspanningen (TOV): hogere beschikbaarheid van de overspanningsbeveiliging

Langdurige overspanningen bijv. ten gevolge van een nulgeleideronderbreking kunnen conventionele overspanningsbeveiliging beschadigen. De nieuwe ACI-afleider biedt een veel hogere weerstand tegen TOV spanningen.

Hierdoor wordt een potentieel risico afgewend en tijd en kosten bespaard om schade te herstellen.

Kleine kabelsectie: makkelijker te installeren

Kostbare tijd steken in het juist dimensioneren van de kabeldoorsnede behoort tot het verleden. Voortaan volstaat een aansluitsectie van 6 mm². Dat betekent een kleinere buigradius, kortere aansluitlengtes en daardoor sneller en eenvoudiger monteren. 2 aspecten die het u makkelijker maken en bovendien geld helpen besparen.

Lekstroomvrij: langere levensduur van de overspanningsbeveiliging           

Bij een ACI-afleider treden geen lekstromen op, ook niet in netten met spanningsschommelingen. Hierdoor is de overspanningsbeveiliging niet onderhevig aan ongewenste vroegtijdige veroudering. Zo draagt de ACI technologie bij tot een hogere bedrijfszekerheid van uw installatie. Bovendien moeten bij isolatiemetingen tot 500V de beveiligingspatronen niet uit de basis worden verwijderd.

Verandering in de energiesector: voldoen aan toekomstige eisen           

De wereldwijde energievoorziening is aan het veranderen. Duurzame energieopwekking biedt nieuwe netwerkparameters. Eilandrasters of opslagsystemen veranderen de kortsluitingsomstandigheden. Met ACI-technologie bent u goed uitgerust voor deze toekomstige eisen.

Voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid - houdt uw elektrische installatie up and running

Bij de DEHNguard ACI is de schakelaar-vonkenbrugcombinatie in serie geschakeld met een varistor. Aan het einde van de levensduur van de ACI-afleider wordt een mogelijke foutstroom door de varistor onderbroken. Daarvoor zorgt de schakelaar-vonkenbrugcombinatie. De foutstroom die kan optreden is zo beperkt dat zelfs de kleinste installatiezekeringen in de installatie niet zullen aanspreken.

Hierdoor biedt DEHNguard ACI een veel hogere bedrijfszekerheid en veiligheid in vergelijking met standaard beveiligingsconcepten waarbij Type 2 overspanningsafleiders worden voorbeveiligd met externe zekeringen.

  Standaard
oplossing
CI
Technology
ACI
Technology
Veilig dimensioneren - - V
Een geleiderdoorsnede van 6mm2 is altijd voldoende - - V
Langere levensduur dankzij weerstand tegen tijdelijke overspanningen (TOV) en de afwezigheid van lekstroom - - V
Bewaking van de SPD overstroombeveiliging - V V
Meer ruimte in de schakelkast - V V
Geen externe voorzekering nodig - V V
Thermodynamische regeling V V V
Het beschermende effect van een Type-2 afleider V V V

 

Bekijk ons productgamma DEHNguard ACI hier