Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Veelgestelde vragen (FAQ)

e-Mobility

Hoe stel ik tijdgestuurd laden in bij AMTRON Xtra of Premium?

Bij de AMTRON Xtra en Premium kan men via de Mennekes Charge App tijdgestuurd laden. Hierbij kan men dan tussen een hoofd- en nevenvermogen schakelen op basis van de tijd. Zo kan men bijv. het toestel aan/uit schakelen of een laadbeurt van bijv. 25A naar 15A reduceren.

De tijdsturing deelt de dag in 2 blokken op. U kiest de momenten waarop de blokken wijzigen. Van elk blok kan u ook de maximale stroom kiezen.

Om deze instelling te bekomen maken we gebruik van de Mennekes Charge App:

 • Contacteer de AMTRON met behulp van de Mennekes Charge App
 • Open het menu (bij Android drie rode puntjes rechtsboven, bij Apple grijze balk onderaan het scherm)
 • Kies “Wallbox configureren”
 • Kies “Modus veranderen”
 • Automatisch komt men terug op het beginscherm. Hier verschijnt nu het symbool van een klok. We klikken dit symbool aan en kunnen hier de tijdsturing configureren
 • We klikken de donkerblauwe balk onderaan aan en passen het hoofdtarief aan (in principe dag tarief). Vul begintijd en eindtijd in en ook de maximale laadstroom
 • Herhaal de stappen en pas via de lichtblauwe balk ook het neventarief aan (in principe het nacht tarief)
 • De tijdsturing is nu actief en zal elke dag de opgegeven waardes volgen

Hoe de laadgeschiedenis van een AMTRON Xtra of Premium raadplegen en exporteren?

Om de laadgeschiedenis op te roepen en exporteren, doorloop je volgende stappen:

 • Contacteer de AMTRON met behulp van de Mennekes Charge App
 • Open het menu (bij Android drie rode puntjes rechtsboven, bij Apple grijze balk onderaan het scherm)
 • Kies “Wallbox configureren”
 • Kies “Overzicht laadprocessen”
 • Klik op datum om een periode te kiezen
 • Klik op Uid/naam om bij een AMTRON Premium op een specifieke gebruiker te filteren
 • Druk vervolgens op “invoer weergeven” om de lijst op te roepen
 • Via het documenten symbool rechtsboven (twee blauwe vierkantjes) kan deze lijst geëxporteerd worden. Hierbij kan je de periode indien gewenst nog verder specifiëren en kiezen om als PDF of als CSV te exporteren.

Hier vind je ook een video waarbij we de stappen samen met u doorlopen:

Hoe activeer ik autostart bij een AMTRON Xtra?

Bij levering is bij een AMTRON Xtra de autostart functie niet actief. Hierdoor is er toegangscontrole waarbij men in de Mennekes Charge App op een start knop moet drukken.

Via de Mennekes Charge App kan men deze functie makkelijk activeren via volgende stappen:

 • Maak via de app verbinding met uw AMTRON Xtra toestel
 • Open het menu (grijze balk onderaan bij Apple of drie rode puntjes rechtsboven bij Android)
 • Kies “Wallbox configureren”
 • Kies opnieuw “Wallbox configureren”
 • Hier vindt u een keuze “autostart” aan/uit

Als installateur kan men ook inloggen op het IP-adres en de autostart functie activeren bij customer settings.

Hoe laadpunten voor elektrische wagens beveiligen?

Het voorzien van laadpunten voor elektrische wagens wordt steeds couranter voor zowel installateurs, studiediensten, groothandels als bouwheren. Ieder laadpunt dient voorzien te worden van een personenbeveiliging. Omdat laadstations in hun foutstroom ook een gelijkstroomcomponent kunnen hebben dient hiermee in de personenbeveiliging rekening te worden gehouden.

In het AREI zijn er geen expliciete regels neergeschreven voor het beveiliging van laadpunten. De regels van goed vakmanschap zijn terug te vinden in de geldende internationale normering ter zake, zijnde:

IEC 61851-1:2017 "Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements"

IEC 60364-7-722 "Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - supplies for electric vehicles".

In onderstaand overzicht verduidelijken we even de belangrijkste punten.

 Een laadstation kan één of meerdere laadpunten bevatten.

Ieder laadpunt wordt afzonderlijk beveiligd met een automaat en aardlekschakelaar. Als een laadstation meerdere laadpunten bevat die gelijktijdig gebruikt kunnen worden en die een gemeenschappelijke aansluiting hebben, moeten de beveiligingen in het laadstation ingebouwd worden. Laadpunten die niet gelijktijdig gebruikt kunnen worden, mogen uitgerust worden met een gemeenschappelijke beveiliging.

Met ingang van de nieuwe editie van IEC 61851-1 (februari 2017) moeten zowel enkelfasige als driefasige laadpunten beveiligd worden tegen DC-componenten in de foutstroom. De geschikte oplossingen hiervoor zijn de plaatsing stroomopwaarts van een:

 • Aardlekschakelaar type B of
 • Aardlekschakelaar type A met bijkomende apparatuur die uitschakeling van de voeding garandeert in geval van DC-componenten met meer dan 6mA in de foutstroom

Verder moet de aardlekschakelaar aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Mag niet meer dan 30mA lekstroom toelaten
 • Is conform aan één van de volgende standaarden: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 en IEC 62423
 • Onderbreekt alle actieve geleiders

 

Waarom voldoet een verliesstroomschakelaar van het Type A niet voor de beveiliging van een laadstation?

Het type verliesstroomschakelaar hangt af van de toestellen die er op aangesloten worden. Elektrische voertuigen bevatten een gelijkrichter. Wanneer deze aangesloten is op een laadstation bestaat de kans dat in geval van fout de foutstroom een gelijkstroomcomponent bevat.

Een gelijkstroomcomponent van 6mA zorgt ervoor dat een type A aardlekschakelaar blind wordt. Hierdoor is de goede werking van de type A aardlekschakelaar niet gegarandeerd, zelfs al is de foutstroom groter dan de uitschakelwaarde. Een aardlekschakelaar type B daarentegen blijft correct functioneren, ook bij DC foutstromen hoger dan 6mA.

Een overzicht van mogelijke foutstromen en de geschikte aardlekbeveiliging vindt u in volgende tabel (figuur 1). Laadpunten kunnen situatie 7 t.e.m. 10 veroorzaken.

Figuur 1: mogelijke foutstroom (Bron: Siemens AG)

Wat met een huishoudelijke installatie?

Hier is het AREI van toepassing. Het AREI legt geen expliciete regels vast voor het aansluiten van laadpunten voor elektrische wagens. In het AREI staat wel dat aardlekschakelaars in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen van het type A moeten zijn (AREI art. 85.02). Recent heeft de Federale Overheidsdienst FOD Economie hierover nota 75 aan de erkende organismen gestuurd.

Hierin staat: “aangezien een aardlekschakelaar type B om te beginnen moet voldoen aan de norm voor een aardlekschakelaar type A, is een aardlekschakelaar type B ten minste gelijkwaardig te beschouwen aan een aardlekschakelaar type A en kan dusdanig ook worden geplaatst in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen, dit op voorwaarde dat eveneens is voldaan aan de andere voorschriften van het AREI die van toepassing zijn op een aardlekschakelaar type A (zie verder).”

In elektrische installaties van huishoudelijke lokalen moeten alle verliesstroomschakelaars stroomopwaarts van een verliesstroomschakelaar type B ook van het type B zijn.

Bij de “andere voorschriften van het AREI die van toepassing zijn op een aardlekschakelaar type A” horen onder meer deze:

 • De aardlekschakelaar aan het begin van een elektrische installatie van huishoudelijke lokalen moet een nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40 A (AREI art. 85.02)
 • In huishoudelijke lokalen of plaatsen, stroomopwaarts van de eerste reeks beschermingsinrichtingen tegen overstroom, weerstaan de differentieelstroominrichtingen en schakelinrichtingen aan een I²t-waarde van minimum 22,5 kA²s bij een stroom van 3000 A; een specifieke markering van de aardlekschakelaar zonder overstroombeveiliging, met nominale stroomsterkte ≤ 40 A, verzekert de identificatie van de naleving van deze karakteristieken, namelijk minimum de volgende aanduiding : “3000 A, 22,5 kA²s”, deze karakteristieken zijnde samen aangebracht op eenzelfde vlak, zichtbaar na installatie, zo nodig, na verwijdering van de beschermingsplaten geplaatst in het kader van de bescherming tegen directe aanraking (AREI art. 251.05)

 

Besluit

Elk laadpunt moet afzonderlijk beveiligd worden met een automaat, aangepast aan het type toestel en bekabeling, en met een aardlekschakelaar 30mA. Deze aardlekschakelaar is van het type B. Het AREI verplicht vooraan de installatie een aardlekschakelaar type A. Dankzij nota 75 van de FOD economie kan de keurder echter een uitzondering op het AREI toelaten.

Er zijn volgende mogelijkheden:

 • De aardlekschakelaar 30mA type B voor het laadpunt parallel aftakken na de kWh teller, parallel op de 300mA type A voor de rest van de woning (zie figuur 2).
 • Hoofdbeveiliging 300mA type A vervangen door een 300mA type B en dan in de installatie de 30mA type B specifiek voor het laadpunt.
 • Wanneer het gaat om een aardlekschakelaar zonder ingebouwde automaat met nominale stroom ≤ 40 A, dan moet de hierboven beschreven markering erop staan.
 • De oplossing met een element dat afschakelt bij 6 mA DC foutstroom (zie hierboven op blz. 3) wordt niet toegestaan in huishoudelijke installaties, omdat voor dit element (nog) geen norm bestaat.

 

Figuur 2: laadpunt aansluiten in TT-net (Bron: Siemens AG)

Meer informatie over de toepassing van differentieelschakelaars Type B in huishoudelijke installaties vindt u in deze nota van VOLTA.

 

Wat zegt het AREI omtrent de wijziging normering laadpunten voor elektrische wagens?

Het AREI legt geen specifieke regels op voor het aansluiten van laadpunten voor elektrische wagens. Een installateur dient hierbij rekening te houden met de regels van goed vakmanschap. Deze regels zijn terug te vinden in de geldende normering ter zake, zijnde

IEC 61851-1 "Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements"

IEC 60364-7-722 "Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - supplies for electric vehicles".

Welke voorschriften inzake beveiliging worden opgelegd in IEC 61851-1 en IEC 60364-7-722?

Een laadstation kan één of meerdere laadpunten bevatten.

Elk laadpunt wordt afzonderlijk beveiligd met een automaat en aardlekschakelaar. Als een laadstation meerdere laadpunten bevat die gelijktijdig gebruikt kunnen worden en die een gemeenschappelijke aansluiting hebben, moeten de beveiligingen in het laadstation ingebouwd worden. Laadpunten die niet gelijktijdig gebruikt kunnen worden, mogen uitgerust worden met een gemeenschappelijke beveiliging.

De aardlekbeveiliging:

 • Mag niet meer dan 30mA lekstroom toelaten
 • Is minimum een type A
 • Is conform aan één van de volgende standaarden: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 en IEC 62423
 • Onderbreekt alle actieve geleiders

Sinds februari 2017:

Zowel bij enkelfasige als bij driefasige laadpunten moet men beveiligingsmaatregelen nemen tegen DC-componenten in de foutstroom. De geschikte oplossingen hiervoor zijn de montage van een:

 • Aardlekschakelaar type B of
 • Aardlekschakelaar type A met bijkomende apparatuur die uitschakeling van de voeding garandeert in geval van DC-componenten met meer dan 6mA in de foutstroom.

Welk probleem veroorzaakt 6mA DC en waar komt ze vandaan?

Een DC-component van 6mA zorgt ervoor dat een type A aardlekschakelaar gemagnetiseerd wordt. Hierdoor is de goede werking van de type A aardlekschakelaar niet gegarandeerd, zelfs al is de foutstroom groter dan de uitschakelwaarde. Een aardlekschakelaar type B daarentegen blijft correct functioneren, ook bij DC foutstromen hoger dan 6mA.

Een DC foutstroom kan ontstaan in de gelijkrichters in de wagens. Een overzicht van foutstromen vindt u in volgende tabel. Wat de laadpunten betreft, kan dit betrekking hebben op gebruikers die situatie 7 t.e.m. 10 in figuur 1 veroorzaken.

Figuur: mogelijke foutstroom (Bron: Siemens AG)


Waarom toch voor een aardlekschakelaar type B kiezen?

De aardlekschakelaar type B heeft enkele nadelen:

 • Het is een duur component.
 • Het mag nooit na een type A geplaatst worden (zie volgend punt i.v.m. plaatsing) en is bijgevolg moeilijk in te passen in het TT-net.

Het alternatief "aardlekschakelaar type A + 6mA DC beveiliging" mag wel na een andere aardlekschakelaar type A geplaatst worden. Toch zijn er enkele argumenten om toch voor een type B te kiezen:

 • Bij de "beveiliging type A + 6mA DC" is het belangrijk dat men kan uitsluiten dat er in normale omstandigheden een DC-component van meer dan 6mA ontstaat. Sommige wagens veroorzaken bij het opstarten echter DC-componenten die naargelang de batterijstatus de 6mA kunnen overschrijden. Hierdoor zal de aardlekschakelaar ‘ongewenst' uitschakelen.
 • Bij het gebruik van meerdere "beveiliging type A + 6mA DC" moet men er rekening mee houden dat de DC foutstromen zich optellen. Hierdoor kan stroomopwaarts toch een DC foutstroom optreden hoger dan 6mA waardoor de voorliggende aardlekschakelaar van een type B moet zijn. In installaties met meerdere laadpunten of installaties waarin naast een laadpunt ook andere toestellen aanwezig zijn die DC foutstroom kunnen genereren zoals een thuisbatterij, een lift enz. dient de aardlekschakelaar vooraan de installatie al zeker een type B te zijn. Door onmiddellijk een type B voor het laadpunt te gebruiken, is de veiligheid onder alle omstandigheden gegarandeerd.
 • Aardlekschakelaars type B zijn genormeerde oplossingen.

Plaatsing in Belgisch TT-net?

Technisch gezien mag men een aardlekschakelaar type B nooit na een type A plaatsen. Op dat moment is de werking van de differentieel type A niet meer gegarandeerd. Als de DC-component vanuit de wagen tussen 6 en 30mA bedraagt, is dit geen fout voor de aardlekschakelaar 30mA type B. De hoofdbeveiliging 300mA type A is door deze DC foutstroom echter gemagnetiseerd waardoor voor een deel van de woning de personenbeveiliging niet langer gegarandeerd wordt.

Het AREI verplicht echter om vooraan de installatie met een aardlekschakelaar type A te werken. Dankzij nota 75 van de FOD economie kan de keurder echter een uitzondering op het AREI toelaten.

 • De aardlekschakelaar 30mA type B voor het laadpunt parallel aftakken na de kWh teller, parallel op de 300mA type A voor de rest van de woning (zie figuur 2).
 • Hoofdbeveiliging 300mA type A vervangen door een 300mA type B en dan in de installatie de 30mA type B specifiek voor het laadpunt.

Figuur: laadpunt aansluiten in TT-net (Bron: Siemens AG) 

 

Smart Home & Building

Regelgeving rookmelder

Wanneer is het plaatsen van een rookmelder verplicht?

Een rookmelder kan levens redden. Het plaatsen van rookmelders in een woning is dus aan te raden en soms zelfs verplicht.

Het verplicht plaatsen van een rookmelder betreft evenwel een regionale materie. De drie gewesten van ons land hebben elk afzonderlijk een regelgeving terzake uitgewerkt. Hieronder vindt u een compact overzicht van de verplichtingen ter zake in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Vlaanderen

De invoering van de rookmelderplicht werd in Vlaanderen vanaf 2012 gefaseerd ingevoerd in huurwoningen. Die gefaseerde invoering ligt nu achter ons.  Sinds 1/1/2019 moeten in Vlaanderen alle huurwoningen uitgerust zijn met voldoende rookmelders. In nieuwbouwwoningen geldt de verplichting sinds 2013.

Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"?

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelder

 • moet CE gemarkeerd zijn;
 • moet voldoen aan de norm NBN EN 14604;
 • moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
 • mag niet van het ionische type zijn.

Rookmeldersverplichting in woningen bewoond door eigenaar uiterlijk vanaf 1 januari 2020.

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt.  

Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode. Het treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem zullen moeten beschikken.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid:

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt geen verplichting in eigen woningen maar zijn ze sinds juli 2005 wel verplicht in alle huurwoningen.

Aantal detectoren?

Er moet een rookdetector hangen in elk vertrek tussen de slaapkamer tot de buitendeur.

Welk type detector?

De rookmelder mag niet van het ionische type zijn en dient uitgerust te zijn met een ingebouwde batterij met een levensduur van meer dan vijf jaar of aangesloten te zijn op het elektrisch stroomnet (220V). In het laatste geval is er een noodbatterij voorzien voor het verzekeren van de goede werking van het toestel bij stroomonderbrekingen.

De rookmelder moet een door BOSEC of gelijkaardig Europees organisme gecertificeerd zijn (conform de norm NBN EN 14604).

Meer info:

Informatie over de regelgeving in Wallonië: lees hier alles.

Voordelen JUNG rookmelders

 • Optische rookmelder
 • Intelligente bi-sensor-processor-technologie registreert hitte- en rookontwikkeling
 • Onderscheidt ongevaarlijke waterdamp van rookontwikkeling (toepasbaar in keuken)
 • 5 jaar fabrikantenwaarborg
 • Vast ingebouwde lithium batterij met 12 jaar levensduur
 • EN14604 gecertificeerd
 • Q-label
 • Beschikbaar stand-alone of in een uitvoering waarin meerdere rookmelders draadloos onderling verbonden kunnen worden

Alle TELETASK Smart Home & Building vragen

Voor een gedetailleerd overzicht met downloads per onderwep, klik hier.

Bliksembeveiliging

Waarmee rekening houden bij het voorzekeren van overspanningsafleiders?

Om zowel de kortsluitvastheid van de overspanningsafleider te verzekeren, alsook om de elektrische installatie te beschermen in geval van een fout in een overspanningsafleider moet deze met een gepaste overstroombeveiliging (= voorzekering) worden gecombineerd. De fabrikant legt de maximale toelaatbare nominale waarde van de voorzekering op. Heeft de voorgeschakelde installatiezekering F1 een gelijke of een lagere nominale waarde, dan kan er afgezien worden van deze bijkomende afleidervoorzekering F2 (figuur xx). De installatie wordt daardoor eenvoudiger en beter: minder plaats, minder materiaal, minder bekabeling en kortere aansluitleidingen.

Bij het bepalen van de juiste afleidervoorzekering voor overspanningsafleiders moet een belangrijk aspect in acht worden genomen. De voorzekering mag niet groter zijn dan deze die door de fabrikant is opgegeven. Maar zij mag ook niet willekeurig klein worden gekozen, omdat dan de vereiste stootstroom-afleidcapaciteit niet langer is gewaarborgd.

Conform de productnorm NBN EN61643-11 moet bij het beproeven van een overspanningsafleider ook de in de afleiderkring voorgeschakelde voorzekering mee in rekening worden gebracht. Dat betekent dat de door de fabrikant opgelegde voorzekering de aan de afleider toegewezen afleidstootstroom moeten kunnnen afleiden zonder door te smelten. De maximale stootstroom-capaciteit voor gangbare Type 2 afleiders ligt in het bereik tussen 25 en 40kA(8/20). In tabel 1 zijn de smeltwaardes van NH zekeringen bij belasting door 8/20 stootstromen opgenomen.

Waarde van de NH voorzekering

Berekende uitschakelwaarde bij belasting met stootstroom (8/20)

35A

14,7

63A

25,4

100A

38,9

125A

50,7

160A

67,6

200A

86,2

250A

115,0

                                       Tabel 1

Uit deze tabel valt te herkennen dat bij een Imax van vb. 25(8/20) de afleidervoorzekering een minimale waarde van 63A gG/gL zou moeten hebben om de stootstroom te kunnen voeren. Een lagere voorzekering zal de afleidcapaciteit van de overspanningsafleider begrenzen. Dit zou als gevolg hebben dat de voorzekering bij stootstromen lager dan de afleidcapaciteit van de overspanningsafleider doorsmelt en daarmee de beschikbaarheid van deze laatste in het gedrang brengt. Voor een overspanningsafleider met een afleidcapaciteit van 40kA(8/20), zoals de DEHNguard , is een voorzekering van 125A gL optimaal.

De inplugbare modules van overspanningsafleiders kunnen probleemloos en veilig in- en uitgeplugd of vervangen worden zonder dat de elektrische installatie spanningsloos moet gezet worden of dat de beschermkap of beschermplaat in het verdeelbord moet weggenomen worden.

In omvangrijke elektrische installaties (industrie, tertiair…) kunnen er evenwel bijkomende veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn voor het werken aan een installatie onder spanning. Houd daar rekening mee!

Sedert 2019 beschikt DEHN over een nieuwe DEHNguard familie, de DEHNguard ACI. Deze is uitgerust met de ACI technologie (Advanced Circuit Interruption), een gecombineerde vonkenbrug-schakelaar geïntegreerd in de afleider en die de voorbeveiliging voor zijn rekening neemt. Bij DEHNguard ACI behoort het kiezen en dimensioneren van een geschikte voorzekering tot het verleden. De voordelen om DEHNguard ACI toe te passen in plaats van een overspanningsafleider met aparte voorzekering zijn legio: naast de plaatsbesparing en de eenvoudige bekabeling bent u verzekerd dat afleider en voorbeveiliging perfect op elkaar zijn afgestemd, biedt de DEHNguard ACI een hogere weerstand tegen tijdelijke overspanningen (TOV), is de afleider lekstroomvrij en volstaat een draadsectie van 6mm² om hem te aan te sluiten.

Is overspanningsbeveiliging verplicht?

Om op deze vraag een antwoord te formuleren baseren we ons op volgende documenten:

 • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
 • de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing
 • de codex over het algemeen welzijn op het werk

 

1) Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI), dat de wettelijke voorschriften vastlegt in verband met elektrische installaties, vermeldt volgende paragraaf:

Deel 4 – Elektrische bescherming tegen overspanning, artikel 136 - Principe

Personen en goederen moeten volgens de desbetreffende regels van goed vakmanschap beschermd worden tegen de schadelijke gevolgen van:

 • een fout die kan voorkomen tussen de onder spanning staande delen van stroombanen op verschillende spanningen;

 • overspanningen te wijten aan andere oorzaken, bijvoorbeeld atmosferische verschijnselen of eventuele overspanningen bij het schakelen.

De toestellen moeten derwijze uitgevoerd en geplaatst worden dat personen en goederen door hun werking niet in gevaar worden gebracht.

Dus JA, elektrische installaties dienen beschermd te worden tegen overspanningen afkomstig van bliksem en schakelhandelingen.

 • Welke maatregelen moet ik dan nemen?

Hiervoor kan je terugvallen op de regels van goed vakmanschap. Deze vind je ondermeer terug in de van de geldende Belgische en Europese normering ter zake.

Het in 2016 uitgegeven normatieve document HD60364-4-443 kan een leidraad bieden om te bepalen of (via een vereenvoudigde risicoanalyse) het plaatsen van overspanningsbeveiliging voor een bepaalde installatie noodzakelijk is of niet. Het al dan niet noodzakelijk zijn hangt af van verschillende factoren zoals bliksemactiviteit in de regio, ondergronds of bovengrondse voeding, landelijke of stedelijke omgeving, …

Kort samengevat komt het hier op neer: indien overspanningen een invloed kunnen hebben op de veiligheid van mensenlevens (vb. brandmeldcentrale, ziekenhuisapparatuur,..), de beschikbaarheid van openbare dienstverlening (telecomcentra, …) of de werking van handels- en industriële activiteit (banken, bedrijven, hotels,…) dan MOET er overspanningsbeveiliging worden voorzien, ongeacht de uitkomst van een risicoanalyse. Voor alle andere gevallen wordt er een eenvoudige risicoberekening aangereikt waaruit kan afgeleid worden of overspanningsbeveiliging al dan niet noodzakelijk is.

Het normatieve document HD60364-5-534 legt vast aan welke karakteristieken overspanningsbeveiliging moet voldoen (wanneer een SPD Type 1 of Type 2 plaatsen, minimale afleidvermogen, … ), waar je deze moet plaatsen en welke de te respecteren montageregels zijn.

Meer informatie over beide HD documenten en over de vereenvoudigde risicoberekening vind je terug in dit document.

 

2) De “Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing” bepalen in België de minimumvoorwaarden waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van nieuwe gebouwen (en uitbreidingen van bestaande gebouwen) moeten voldoen. Deze normen zijn wetten en dus bindend.

Daarin staat vermeld dat hoge gebouwen (>25m) moeten worden uitgerust met een beveiligingsinstallatie tegen bliksem gekozen op basis van een evaluatie van het risico.

Voor het evalueren van het risico wordt een beroep gedaan op de uitgebreide risicoanalyse in de norm NBN EN 62305-2 ‘Bliksembeveiliging – Risicomanagement’. Uit deze risicoanalyse vloeien de maatregelen voort die noodzakelijk zijn om het risico tot een aanvaardbare waarde te reduceren. Een van die mogelijke maatregelen kan het plaatsen van overspanningsafleiders zijn.

Risicoanalyse uit NBN EN62305-2 versus risicoanalyse uit HD60364-4-443

De vereenvoudigde risicoberekening uit HD60364-4-443 brengt enkel overspanningen in rekening die via het elektrische distributienetwerk (ook directe inslag in het netwerk) het gebouw binnendringen alsook overspanningen door schakelhandelingen. De uitgebreide risicoanalyse uit NBN EN62305-2 gaat veel verder en brengt ook de risico’s ten gevolge van directe of nabije blikseminslag op het gebouw in rekening.

 

3) De Codex over het welzijn op het werk verplicht de werkgever een risicoanalyse uit te voeren van de elektrische installatie waarvan hij de houder is.

De werkgever spoort tenminste de volgende risico’s op en evalueert ze:

Van toepassing voor ons uit de Codex: 
6° de risico’s te wijten aan overspanningen ten gevolge van inzonderheid fouten die kunnen ontstaan tussen actieve delen op kringen op verschillende spanning, van het schakelen en van atmosferische ontladingen;

De werkgever treft op grond van de risicoanalyse alle nodige preventiemaatregelen ter bescherming van deze risico’s.

Voor het evalueren van het risico kan een beroep gedaan worden op de vereenvoudigde risicoberekening in de HD60364-4-443, vermits enkel het risico van overspanningen op de elektrische installatie geëvalueerd moet worden. Maar ook de ruimere risicoanalyse in de norm NBN EN 62305-2 ‘Bliksembeveiliging – Risicomanagement’ kan worden gebruikt.

Uit de risicoanalyse vloeien de maatregelen voort die noodzakelijk zijn om het risico tot een aanvaardbare waarde te reduceren. Een van die mogelijke maatregelen kan het plaatsen van overspanningsafleiders zijn.

Hebt u nog vragen? Bel ons of stuur een mail naar dehn@stagobel.be               

Hoe beveilig ik optimaal de elektrische apparaten in mijn woning tegen overspanningen door bliksem of schakelhandelingen?

Het sleutelbegrip bij overspanningsbeveiliging is potentiaalvereffening – m.a.w. voorkomen dat grote spanningsverschillen kunnen ontstaan tussen elektrische geleiders onderling en de aarde waardoor er vonkoverslag (en aldus schade) kan optreden wanneer de stootspanningsvastheid van de apparatuur werd overschreden.

Potentiaalvereffening betekent dat alle elektrische geleidende delen met elkaar en met de hoofdaardingsrail van de elektrische installatie worden verbonden. Actieve spanningsvoerende geleiders zoals het elektrisch voedingsnet, telefoonlijn of de distributiekabel worden in de potentiaalvereffening opgenomen door een overspanningsafleider. Deze wordt tussen de geleider en de aarding geplaatst. Stijgt het spanningsverschil tussen de actieve geleider en de lokale aardingsinstallatie naar een ontoelaatbare waarde, dan zal de overspanningsbeveiliging aanspreken en het spanningsverschil begrenzen tot een aanvaardbare waarde.

Belangrijk in een goed werkend beveiligingsconcept is dat ALLE geleiders die de woning binnenkomen in de potentiaalvereffening worden opgenomen, bij voorkeur zo dicht mogelijk  bij hun plaats van binnenkomst: de laagspanningsvoeding, de binnenkomende telefoonlijn, de tv-distributiekabel maar eventueel andere binnenkomende bedrading van vb. poolhouse in de tuin of van de videoparlofoon die, vrijstaand van de woning, aan de hekpilaar staat opgesteld.

In onderstaande figuur vindt u een overzicht waarin u voor de meest voorkomende situaties de juiste overspanningsbeveiligingen kan terugvinden, alsook de te respecteren installatieregels (lengte en sectie van de aansluitgeleiders).

Wordt overspanningsbeveiliging voor of na de verliesstroomschakelaar geplaatst?

Een overspanningsbeveiliging wordt in België in overeenstemming met het AREI altijd na de verliesstroomschakelaar aangesloten.

Welke aardingsklem op de overspanningsafleider moet gebruikt worden voor het aansluiten van de aarding?

Op elke afleider zijn 2 aardingsklemmen voorzien. Beide klemmen zijn intern verbonden, dus maakt het niet uit welke klem wordt gebruikt voor het aansluiten van de aarding.

Een eerste verbinding met de aarding moet altijd gemaakt worden op de aardingsrail van het elektrisch bord waarin de module geplaatst wordt en dit met een zo kort mogelijke kabel.

De tweede klem kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een bijkomende potentiaalvereffening met bijv. de aardscheider, aardingsplaat…

In de installatierichtlijnen wordt een totale aansluitlengte van < 0,5m aanbevolen en mag deze nooit de 1m overschrijden. Wat als de afstand van 1m onmogelijk aan te houden is?

Een langere aansluitleiding heeft een ongunstige invloed op het beveiligingsniveau van de afl eider. Probeer daarom reeds van bij de planningsfase rekening te houden met deze parameter.

Wanneer het respecteren van deze afstand toch onmogelijk blijkt, dan kan bijv. de overspanningsafleider bijkomend geaard worden aan het geaarde chassis van het bord (zie figuur).

Waarom wordt een overspanningsbeveiliging geaard aan de aardingsrail en niet aan de aardscheider?

Overspanningsbeveiliging werkt op basis van potentiaalvereffening. We spreken van een goede potentiaalvereffening als in de elektrische installatie geen potentiaalverschillen optreden op het moment van een overspanning. Hiervoor dienen de te beveiligen apparatuur én de afleider aangesloten te zijn op eenzelfde aarding; dit is de aardingsrail in het elektrisch bord (figuur 13).

Indien de overspanningsbeveiliging enkel wordt aangesloten op de aardscheider, wordt een te lange aansluitlengte gecreëerd (figuur 12). Hierdoor ontstaat een minder gunstig beveiligingsniveau (FAQ3).

Bekijk/download het volledige document hier.

Beïnvloedt een overspanningsbeveiliging een isolatiemeting?

Bij het meten van de isolatieweerstand wordt een spanning van 500V of hoger op de installatie geplaatst. De overspanningsbeveiliging zal deze overspanning afleiden naar de aarde en de isolatiemeting beïnvloeden. Door de lekstroom naar aarde zal de isolatieweerstand ongunstig zijn.

De beveiligingspatronen losmaken tijdens het meten is dus een must!

Is een overspanningsbeveiliging defect na het afleiden van een overspanning?

Neen, zolang de maximale capaciteit van de varistor niet overschreden wordt, keert de varistor terug naar zijn originele toestand. Een overspanningsbeveiliging kan dus meermaals zijn nominale afleidstootstroom (20kA 8/20μs) afleiden.

Kabeldraagsystemen

Is witte roestvorming schadelijk voor de kabelladder?

Witte roest wordt veroorzaakt wanneer er gedurende enkele dagen water op het oppervlak van de ladders blijft liggen.
Deze roestvorming heeft echter geen enkele invloed op de corrosiebestendigheid van de ladder volgens norm EN ISO 1461.

Voor meer info, klik hier

Wat is de minimum inbouwhoogte bij een vloerdoos met afwerking tapijt of laminaat?

Bij dit type vloerdoos is een inlegdiepte voorzien van 8 mm om tapijt of laminaat te voorzien.
Deze uitvoering is enkel droog te reinigen.

    Vloerdoos met speciale verlaagde inbouwbeker. Hierin passen slechts 16 (45x22,5) modules (i.p.v. 24 modules zoals bij standaard inbouwbekers). Minimum inbouwhoogte: 65 mm.

Referenties voor deze uitwerking:
1x UEK3-V-G
1x UGE3-60K 8UST
4x UGEE3-2 UST45   

Vloerdoos met de standaard inbouwbekers. Hier passen 24 modules in. Minimum inbouwhoogte: 87mm.
Merk op: deze hoogte is enkel mogelijk voor platte stekkers. Voor rechte stekkers is een hoogte van ongeveer 102 mm vereist.

Referenties voor deze uitwerking:
1x UEK3-V-G
1x UGEA3-50-S
3x UG
3x UAM-4-1-226 

Wat is de minimum inbouwhoogte bij een vloerdoos met afwerking beton of tegel?

Bij dit type vloerdoos is een inlegdiepte voorzien van 12 mm voor een plaatsen van een vloertegel.Deze uitvoering mag nat gereinigd worden. Slechts 16 modules kunnen hier ingebouwd worden. Minimum inbouwhoogte: 86mm.

Referenties voor deze uitwerking:

1x UEBDM 15-V-WD
1x UNE 260V-30S
1x UET-R-WD
1x UGE3-VE 8UST
4x UGEE-2-UST45

Bij gebruik van onze standaard inbouwbekers dan kunnen 24 modules in de doos geplaatst worden.
De minimum inbouwhoogte zal dan 109mm bedragen.
Merk op: deze hoogte is enkel mogelijk voor platte stekkers. Voor rechte stekkers is een hoogte van ongeveer 124 mm vereist.

Referenties voor deze uitwerking:

1x UEBDM 15-V-WD
1x UNE 260V-30S
1x UGEAV-50S
1x UET-R-WD
3x UG
3x UAM-4-1-226

Wat is de minimum inbouwhoogte bij een vloerdoos met afwerking parketvloer?

Met deze vloerdoos is er een inlegdiepte voorzien van 12 mm voor parket in te leggen. Deze uitvoering mag NIET nat gereinigd worden.Slechts 16 modules kunnen hier ingebouwd worden. Minimum Inbouwhoogte: 70mm.

Referenties voor deze uitwerking:

UEKDD 15-V E
1x UGE3-VE 8UST
4x UGEE3-2 UST45

Bij gebruik van onze standaard inbouwbekers dan kunnen 24 modules in de doos geplaatst worden. De minimum inbouwhoogte zal dan 92mm bedragen.
Merk op: deze hoogte is enkel mogelijk voor platte stekkers. Voor rechte stekkers is een hoogte van ongeveer 107 mm vereist. 

Referenties voor deze uitwerking:

UEKDD 15-V E
3x UG
3x UAM-4-1-226

Schakelmateriaal en contactdozen

MENNEKES contactdozen waarvoor geen afzonderlijke rubberdichting meer nodig is.