Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Categorie: Smart Home & Building

Regelgeving rookmelder

Wanneer is het plaatsen van een rookmelder verplicht?

Een rookmelder kan levens redden. Het plaatsen van rookmelders in een woning is dus aan te raden en soms zelfs verplicht.

Het verplicht plaatsen van een rookmelder betreft evenwel een regionale materie. De drie gewesten van ons land hebben elk afzonderlijk een regelgeving terzake uitgewerkt. Hieronder vindt u een compact overzicht van de verplichtingen ter zake in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Vlaanderen

De invoering van de rookmelderplicht werd in Vlaanderen vanaf 2012 gefaseerd ingevoerd in huurwoningen. Die gefaseerde invoering ligt nu achter ons.  Sinds 1/1/2019 moeten in Vlaanderen alle huurwoningen uitgerust zijn met voldoende rookmelders. In nieuwbouwwoningen geldt de verplichting sinds 2013.

Wat betekent "uitgerust zijn met voldoende rookmelders"?

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met een rookmelder.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?

De rookmelder

 • moet CE gemarkeerd zijn;
 • moet voldoen aan de norm NBN EN 14604;
 • moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
 • mag niet van het ionische type zijn.

Rookmeldersverplichting in woningen bewoond door eigenaar uiterlijk vanaf 1 januari 2020.

De Vlaamse Regering heeft op 10 maart 2017 een decreetwijziging afgekondigd waarmee het plaatsen van rookmelders of een branddetectiesysteem zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt.  

Het nieuwe decreet zal het rookmeldersdecreet van 12 juni 2012 opheffen en vervangen door een toevoeging aan artikel 5, §1 van de Vlaamse Wooncode. Het treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 januari 2020 alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een rookdetectiesysteem zullen moeten beschikken.

Meer informatie is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid:

Brussels Hoofdstedelijk gewest

In het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt geen verplichting in eigen woningen maar zijn ze sinds juli 2005 wel verplicht in alle huurwoningen.

Aantal detectoren?

Er moet een rookdetector hangen in elk vertrek tussen de slaapkamer tot de buitendeur.

Welk type detector?

De rookmelder mag niet van het ionische type zijn en dient uitgerust te zijn met een ingebouwde batterij met een levensduur van meer dan vijf jaar of aangesloten te zijn op het elektrisch stroomnet (220V). In het laatste geval is er een noodbatterij voorzien voor het verzekeren van de goede werking van het toestel bij stroomonderbrekingen.

De rookmelder moet een door BOSEC of gelijkaardig Europees organisme gecertificeerd zijn (conform de norm NBN EN 14604).

Meer info:

Informatie over de regelgeving in Wallonië: lees hier alles.

Voordelen JUNG rookmelders

 • Optische rookmelder
 • Intelligente bi-sensor-processor-technologie registreert hitte- en rookontwikkeling
 • Onderscheidt ongevaarlijke waterdamp van rookontwikkeling (toepasbaar in keuken)
 • 5 jaar fabrikantenwaarborg
 • Vast ingebouwde lithium batterij met 12 jaar levensduur
 • EN14604 gecertificeerd
 • Q-label
 • Beschikbaar stand-alone of in een uitvoering waarin meerdere rookmelders draadloos onderling verbonden kunnen worden

Alle TELETASK Smart Home & Building vragen

Voor een gedetailleerd overzicht met downloads per onderwep, klik hier.