Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Nieuw in het gamma: DEHN veiligheidsmateriaal voor personen en installaties

23/11/2021

Voortaan kunt u bij ons terecht voor veiligheidsmateriaal, zowel voor personen als voor installaties, voor alle werkzaamheden aan elektrische installaties, zowel onder spanning als vrijgeschakeld. Het DEHN gamma veiligheidsmateriaal bevat o.m. PPE, schakelstokken, aard- en kortsluitstelsels, spanningsdetectoren, zekeringsstangen …

Werken in en aan elektrische installaties kan levensgevaarlijk zijn. Daarom moeten steeds volgende 5 veiligheidsregels gerespecteerd worden.

De 5 veiligheidsregels in een notendop:

1. Verbreek de verbinding volledig

Dit betekent dat de elektrische installatie moet worden losgekoppeld van onder spanning staande delen op alle polen.

Voorbeeld materiaal: schakelstok

>>> ontdek het gamma schakelstokken van DEHN in de e-catalog

2. Beveilig tegen opnieuw aansluiten

Voorkom dat een installatie per ongeluk opnieuw aangesloten wordt tijdens werkzaamheden. Dit kan door in het laagspanningsnet de zekeringen te vervangen door vergrendelbare blokkeerelementen.

Voorbeeld materiaal: vergrendelsystemen
Vergrendelinrichtingen ter beveiliging van de werkplek tegen herinschakeling. De componenten zijn gemarkeerd met het symbool "De stroomkring niet sluiten".

>>> ontdek de DEHN vergrendelsystemen in de e-catalog

3. Controle spanningsvrije installatie

Gebruik geschikte meet- & testapparatuur om op alle polen te controleren of de spanning weg is. Vóór het gebruik moet de spanningstester op zijn werking gecontroleerd worden.

Voorbeeld materiaal: spanningsdetector middenspanning
Capacitieve spanningsdetector om op alle polen te controleren of middenspanningsinstallaties tot 36 kV spanningsloos zijn, inclusief zelftest van alle spanningvoerende delen tot aan de teststift.

>>> ontdek het gamma meet-en testapparatuur DEHNcheck in de e-catalog

4. Voer aarding en kortsluiting uit

Als de installatie spanningsvrij is, sluit dan de kabels en het aardingssysteem aan met aardings- en kortsluitapparatuur. Aandacht: eerst aarden; dan pas kortsluiten!

Voorbeeld materiaal: aard- en kortsluitstelsels
Aard- en kortsluitstelsels met geplooide kabelschoen voor het aarden en kortsluiten van elektrische installaties op de werkplek. Online configureerbaar via de aardings- en kortsluitconfigurator.

>>> ontdek het gamma aard- en kortsluitstelsels in de e-catalog

5. Afschermen van aangrenzende delen onder spanning

Als delen van een elektrische installatie dicht bij de werklocatie niet kunnen worden losgekoppeld, moeten bijkomende voorzorgsmaatregelen worden genomen zoals het gebruik van isolerende, beschermende luiken of afdekmateriaal als bescherming tegen onbedoeld contact.

Voorbeeld materiaal: isolerende veiligheidsluiken
Isolerende veiligheidsluiken ter bescherming tegen toevallige aanraking van spanningsgeleidende delen van een installatie op de werkplek.

>>> ontdek de isolerende veiligheidsluiken van DEHN in de e-catalog

DEHN vlamboogbescherming

Vlambogen worden vaak veroorzaakt door fouten bij het werken aan de schakelinrichting of door verontreinigingen, vreemde voorwerpen (bv. vergeten gereedschap, dieren…).

Een vlamboogbeveiligingssysteem biedt de nodige veiligheid om enerzijds mensen effectief te beschermen en om daarnaast de beschikbaarheid van de schakelinstallatie te optimaliseren en te ontwerpen in overeenstemming met geldige voorschriften.

ACTIEVE vlamboogbescherming DEHNshort

PASSIEVE vlamboogbescherming DEHNcare

DEHNcare biedt betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) met een ATPV tot 37,2cal/cm², maximale bescherming en perfect comfort.

Bekijk hier het volledige gamma DEHN Safety Equipment

Geschreven door Roeland Struye