Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

MENNEKES lastmanagementsysteem

13/12/2017

Het MENNEKES Lastmanagementsysteem biedt stabiliteit en energie-efficiëntie voor het laden van elektrische voertuigen, ook tijdens piekmomenten

In het begin eerder een uitzondering, nu een bijna alledaags beeld: geparkeerde elektrische auto’s via de kabel aangesloten op het laadstation.

Of het nu in de stad, in ondergrondse garages, op bedrijfsterreinen of op een parking van een hotel of supermarkt is: voor elektro-automobilisten is parkeren synoniem voor opladen.

Als gevolg van deze nieuwe tendens stijgt de vraag naar beschikbare oplaadpunten en terzelfdertijd naar beschikbare elektriciteit. Daar deze oplaadpieken geen problemen in het stroomverbruik mogen veroorzaken omdat betrouwbaar laden op elk moment een must is, moet beroep gedaan worden op een intelligent lastmanagementsysteem dat – ook op piekmomenten - een energie-efficiënte oplaadstabiliteit garandeert.

Geïntegreerd in het oplaadsysteem, maakt het lastmanagementsysteem optimaal gebruik van het netwerk, steeds rekening houdend met de lokale omstandigheden. Bedrijven of managers van wagenparken bepalen zo aan welke oplaadpunten met welke stroom geladen wordt.

Efficiënt en veilig stroom opladen naar behoefte

Wanneer veel voertuigen gelijktijdig worden geladen, biedt het lastmanagementsysteem een grote bedrijfszekerheid. Zolang voldoende stroom voor alle verbonden voertuigen beschikbaar is, kunnen deze op volle kracht geladen worden. Ingeval de som van de gevraagde stroomsterktes van alle in gebruik zijnde oplaadpunten een maximale stroomsterkte overschrijdt, dan grijpt het lastmanagementsysteem in. De laadstromen voor de laadpunten in gebruik worden in dit geval verlaagd. Daarnaast garandeert het lastmanagement dat aan elk laadpunt de waarde van een ingestelde minimumstroom behaald wordt. 

Zo zorgt het lastmanagement voor een hoge beschikbaarheid én bedrijfszekerheid voor het laden van elektrische voertuigen. Bovendien kunnen zo dure stroompieken in de elektriciteitsvoorziening voorkomen worden.

Een flexibele fleet-oplossing, lokaal of via de cloud beheerbaar

De steeds omvangrijker wordende elektro-wagenparken kunnen ten volle profiteren van dit intelligent lastmanagement. Behalve voor de bedrijfsfleet is dit systeem tevens uiterst interessant voor hotelparkings, parkeertorens of parkings behorende tot flatgebouwen of commerciële centra.

In een reeds bestaand netwerk van laadstations kan het lastmanagementsysteem achteraf eenvoudig geïntegreerd worden. De individuele oplaadpunten zijn met elkaar in een netwerk verbonden via dezelfde e-Mobility gateway, die in het beheer van dit lastmanagementstsysteem voorziet. Deze gateway is als afzonderlijk apparaat verkrijgbaar en is bij de “Smart” oplaadsystemen reeds geïntegreerd.

Voor grotere personeelsparkings bijvoorbeeld, waar de oplaadpunten met elkaar verbonden zijn, functioneert de MENNEKES Smart oplaadzuil als “Master” voor maximum 16 satelliet-oplaadpunten.

De uitbreiding van een elektro-wagenpark met een veilige energievoorziening op een flexibele en geleidelijke manier is via dit systeem perfect mogelijk. Omdat deze optie compatibel is met alle netwerksystemen van verschillende gamma’s, is dit systeem dé geschikte oplossing om achteraf de oplaadinfrastructuur uit te rusten of uit te breiden.

Ingeval de infrastructuur in een lokaal netwerk verbonden is en wanneer de gebruikers bekend zijn, maakt de e-Mobility Gateway het mogelijk de verschillende gebruikers en toegangssleutels te beheren en wordt de functionaliteit van het lastmanagement automatisch bijgeleverd. 

Voor een Cloud-netwerktoepassing kan de gateway verbonden worden met een OCPP backend. Deze software zorgt voor de correcte werking van de laadpunten, het klantenbeheer en de afrekening.

Update met nieuwe functionaliteit: de laadpunten energie-economisch bijsturen

Het MENNEKES Lastmanagement garandeert te allen tijde een optimaal gebruik van de op dit moment beschikbare energie. Dit betekent dat alle aangesloten oplaadpunten een identieke stroomwaarde ter beschikking krijgen. Deze actuele update biedt daarnaast nog andere functionaliteiten. Vermits het systeem nu ook het einde van een laadproces of een laadpauze kan detecteren, kunnen oplaadpunten energie-economisch bijgestuurd worden. In de praktijk betekent dit dat, ingeval een lastmanagement een einde of pauze van het laadproces detecteert, het systeem de vrijgekomen energie automatisch voor voertuigen van andere gebruikers ter beschikking stelt. En dit in de volgorde waarin de gebruikers zich aan de laadpunten aangemeld hebben.

Gebruikers met speciale laadstatus instellen

Nieuw is ook de mogelijkheid om exclusieve parkeerplaatsen te voorzien die de mogelijkheid bieden om de laadinfrastructuur aan de individuele behoeften van de gebruikers aan te passen. Conform de correcte machtiging vormen zij als zogenaamde VIP-gebruikers een eigen groep en krijgen zij tegenover de andere gebruikers een prioritaire behandeling: handig voor bijv. speciale gasten, koerierdiensten of directieleden. Deze functionaliteit is enkel beschikbaar bij lokaal beheer.

Het MENNEKES Lastmanagement systeem biedt het voordeel dat de beschikbare laadinfrastructuur op elk moment verder kan worden uitgebreid. Als netwerkgeschikte oplaadoplossingen biedt het MENNEKES e-Mobility gamma o.m. AMTRON Xtra  en AMTRON Premium, net zoals het oplaadstation voor wandmontage Premium of de oplaadzuilen Premium of Smart.

Geschreven door Thomas Devreeze