Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Combinaties voor stroom en data

MENNEKES – de Professional voor energie- en datadistributie
... vanaf planning tot realisatie.

MENNEKES staat voor de hoogste productkwaliteit "Made in Germany" wereldwijd, dit niet alleen met de MENNEKES producten maar ook in de relatie met de klant.
Van advies tot realisatie, het is voor MENNEKES zeer belangrijk om altijd een aanspreekpunt te zijn voor de klanten om zowel nieuwe industriële projecten als de huidige industriebedrijven op de best mogelijke manier te ondersteunen.
Beginnend met het klant onderzoek – en indien nodig tot en met de installatie van de MENNEKES producten – begeleidt wij u door het volledig projectproces.

MENNEKES bekommert zich om certificaten, productiecertificaten, vervoer en verpakking, de naleving van deadlines en project follow-up tot en met de levering van reserveonderdelen wereldwijd. Indien gewenst levert MENNEKES ook conformiteitsattesten af,  veelal door ingenieursbureaus gevraagd.
MENNEKES zet standaarden – zowel in de kwaliteit van de producten als in de klantbetrokkenheid. Vooral bij de realisatie van oplossingen op maat heeft MENNEKES meer dan 80 jaar ervaring in energiedistributie.

De basis van de energiedistributie

... ligt in de planningsfase

Elke oplossing voor energiedistributie is gebaseerd op de kwaliteit van alle geïnstalleerde componenten. Hier wordt MENNEKES wereldwijd als de referentie genoemd. Een cruciale factor voor het eindresultaat is de studiefase. Daarom is het heel belangrijk de juiste beslissingen te nemen vermits hier alle fundamenten voor het hele project worden gelegd.

De kwaliteit van het product is belangrijk vanaf in de studiefase – en zeer zeker voor industriële projecten. Om deze reden wordt geadviseerd dat specialisten voor energiedistributie voor industriële installaties van bij aanvang in deze studiefase betrokken worden.

Bij voorkeur zelfs van tevoren wanneer het project door de opdrachtgever wordt bekendgemaakt, waarbij de technische en economische randvoorwaarden gestipuleerd worden .

Op het einde van de rit wordt het steeds duidelijk dat fouten of onnauwkeurigheden altijd leiden tot extra kosten die hadden kunnen worden vermeden door een nauwkeurige studie. Over- of onder-gedimensioneerde systemen leiden doorgaans tot hogere kosten, overbelasting of mislukkingen tijdens de uitvoering van het project. Dit moet ten stelligste worden vermeden.

... van de bestekomschrijving, over de analyse tot en met de planning.

De eerste stap is het gedetailleerd definiëren van de doelstellingen. Dit begint met een nauwgezette inventarisatie. De locatie moet worden geanalyseerd, alsmede het geplande project  in alle afzonderlijke onderdelen en met alle eisen. Op basis van deze definiëring van de huidige en de beoogde situatie kan een ruimtelijke planning worden vastgesteld die reeds rekening houdt met verdere eisen.

Naast de economische verantwoording speelt ook de duurzaamheid een grote rol. Op basis van deze voorstudies kan het totale bestekomschrijving opgesteld worden. In dit basisonderzoek speelt de jarenlange ervaring van MENNEKES een cruciale rol.

Eens de basisrichtlijnen bepaald kan de voorstudie beginnen. Op basis hiervan wordt een studieconcept gecreëerd dat rekening houdt met alle gewenste functies van de individuele installaties.