Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Overspanningsbeveiliging nieuw geregeld

16/05/2018

De normen IEC 60364-4-443 en IEC 60364-5-534 bevatten de belangrijkste installatievoorschriften voor overspanningsbeveiliging in laagspannings-installaties. Deze normen die het wanneer en het hoe plaatsen van overspanningsbeveiliging beschrijven werden recent herwerkt op IEC en CENELEC niveau. Eind 2016 traden beide normen ook in België als harmonisatiedocumenten HD60364-4-443 en HD60364-5-534  in voege.

HD60364-5-534 beschrijft de selectiecriteria en montageregels voor overspanningsbeveiliging. Of er overspanningsbeveiliging noodzakelijk is in een installatie wordt dan weer in HD60364-4-443, evenals in de NBN EN62305 (risicoanalyse in geval bliksemontladingen op of nabij het gebouw) beantwoord. Hoewel deze normen in België geen wettelijke verplichting inhouden vormen zij regels van goed vakmanschap en bieden zij een leidraad in de keuze om overspanningsbeveiliging te plaatsen.

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen vind je terug in dit document.

Geschreven door Cédric Ryckaert