Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Amoras Antwerpen

Een prestigieus project: Amoras: duurzame ontwateringsinstallatie in Antwerpse haven

Om een blijvende toegang tot de Antwerpse haven te garanderen moet het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ervoor zorgen dat de diepgang van de vaargeul op peil blijft. Daarom moet jaarlijks ongeveer 500.000 ton droge baggerspecie verwijderd worden.

Om dat proces te optimaliseren is een permanente en duurzame oplossing gecreëerd: het Amoras-project, dat een permanente oplossing zal bieden voor het verwerken en bergen van de baggerspecie. Het letterwoord Amoras staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Opdrachtgever is de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse Overheid en aannemer is de THV SeReAnt, zijnde de bedrijven Jan De Nul, Dredging International, Envisan en DEC. Het Antwerpse studiebureel Contec leverde de nodige en zeer gewaardeerde ondersteuning.

Het totaalproject omvat zeven onderdelen: de onderwatercel voor het tijdelijk stockeren van de baggerspecie, de zandafscheidingsinstallatie, een persleiding waardoor de specie over 4 km naar de verwerkingssite wordt verpompt, 4 indikvijvers van elk 120.000 m³ inhoud, de ontwateringinstallatie met filterpersen, de waterzuiveringsinstallatie van het filtraatwater van de persen en een bergingssite van de geproduceerde filterkoeken.

Het hele project bestaat uit twee fasen. De eerste fase, het ontwerpen, bouwen en testen van de installatie liep tot april 2011. De tweede fase omvat de exploitatie van de installatie gedurende de komende vijftien jaar.

Voor de besturing van de AMORAS installaties is gebruik gemaakt van het totale integratie concept. Dit betekent een totale integratie van de elektrische uitrusting met de instrumentatie en controle systemen. Voor de realisatie van dit concept is gekozen voor hardware en software van Rockwell Automation (Allen Bradley) en instrumentatie van Endress+Hauser.

Het volledige netwerk gebeuren maakt gebruik van de recentste netwerktechnologie:Ethernet I/P. Om de beschikbaarheid van het systeem te maximaliseren wordt gebruik gemaakt van een gesloten glasvezel lus die alle systemen met elkaar verbindt. Deze glasvezel lus van ongeveer 10 km is bovendien uitgebreid met een tweede platform voor office toepassingen, toegangscontrole, camerabeelden en telefonie.

Het totale integratie concept stoelt op een gedistribueerde database op het niveau van de controllers. De transparante toegang tot de database, die zich niet beperkt tot HMI en controllers maar ook tot de MES modules zoals OEE, Historian, Tracking & Tracing en Asset Management elimineert meervoudige data invoer vanaf de productievloer tot het ERP systeem.

In het automatiseringsplatform maken we gebruik van de FDT technologie:

FDT (Field Device Tool) wordt door fabrikanten ondersteund om als ‘open standaard' te worden. Deze technologie werkt met DTM drivers. De FDT kan als zodanig vergeleken worden met een Operating System als Windows. De DTM als de driver van een printer. Elke DTM kan gekoppeld worden met de FDT applicatie. 

Als gevolg van het totaal geïntegreerde automatisatie concept worden motorstarters en elektronische Motorbewaking E3+ over een netwerk aangestuurd. Dit Intelligent Motor Control (IMC) bestaat uit de integratie van, motorbeveiligings-schakelaars, magneetschakelaars en elektronische thermische beveiligingen. Hierdoor is alle diagnose-informatie beschikbaar en voorkomt men onnodige stilstanden van de installatie. Het "Intelligent Motor Control" concept laat toe besparingen te realiseren op het gebied van engineering, installatie, onderhoudskosten en inkoop.

Voor de distributie van de elektrische leidingen, zowel in binnen- als in buitenopstelling, werd gekozen voor kabelladders WIBE KHZP en versterkte KHZPV. In totaal werden meer dan 8700 m ladders geplaatst in thermisch verzinkte uitvoering of met zinkpox poedercoating, uiteraard met gepaste consoles en toebehoren.

Daarnaast werden ongeveer 2500 m Pemsa draadgoten verwerkt, gebichromateerd, thermisch verzinkt of in roestvrij staal. Doorheen de verschillende afdelingen werden ook een veertigtal voorbedrade Amaxx contactdooscombinaties van MENNEKES, met beschermingsgraad IP44 en IP67, geïnstalleerd. Meerdere verdeelborden zijn voorzien van DEHN beveiligingen tegen bliksem en overspanningen.

Wij durven dan ook stellen dat Stagobel een belangrijke bijdrage geleverd heeft voor de duurzaamheid en de veiligheid van het prestigieus Amoras project.