Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

DEHN beveiligt VMMa

DEHN beveiligt de zonne-energie centrale van VMMa

Op het dak van het centraal gebouw van de VMMa - de moedermaatschappij van de televisiezenders VTM, 2BE en JIM - in Vilvoorde werd een zonneenergie centrale geïnstalleerd met meer dan 1400 PV-panelen, die jaarlijks ongeveer 300.000 kWh zal genereren.

Een prachtig initiatief, dat evenwel ook een delicaat aspect vertoont. Immers, men mag niet uit het oog verliezen dat de zonnepanelen aan de vrije atmosfeer zijn blootgesteld en door de bliksem kunnen getroffen worden. Met alle gevolgen vandien: brandgevaar, buitenwerkingstelling van de DC/AC omvormers door geïnduceerde overspanningen, tijdelijke onbeschikbaarheid van de centrale, uitval van delen van de installatie waarop zij is aangesloten…

De firma Heleblitz, dé specialist inzake interne en externe bliksem-beveiligingsinstallaties, heeft, in overleg met Stagobel, voor deze installatie een complete beveiliging tegen blikseminslag en overspanningen uitgewerkt en gerealiseerd.

De externe beveiliging moest, rekening houdend met de omvang van de te beveiligen oppervlakte, aan twee moeilijk verenigbare voorwaarden voldoen. De opvanginstallatie moest enerzijds voldoende afstand bewaren t.o.v. de PVpanelen en geen schaduwlijnen op het zonnevlak werpen. Anderzijds moesten de PVpanelen binnen het beveiligingsgebied van de opvanginstallatie gehouden worden. Door gebruik te maken van hoge DEHN iso-combi opvangantennes kan aan beide voorwaarden voldoen worden. Intern zijn de DC/AC omvormers beveiligd door overspanningsafleiders type DEHNguard PV500 SCP die speciaal ontworpen werden voor toepassing in fotovoltaïsche voedingssystemen."