Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Infrabel speelt op veilig met DEHN

Infrabel, de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder, heeft beslist de meer dan 300 seinposten, die instaan voor het controleren en begeleiden van de bewegingen van de treinen in de regio, stapsgewijs te concentreren tot 31 ultramoderne, permanent bediende en 11 lokaal bediende seinhuizen. De concentratie van de seinhuizen betekent ook een vervanging van de oude structuur door een ultramodern, elektronisch systeem en is van het grootste belang voor de veiligheid van het spoornet.

Bliksem is een belangrijke risicofactor voor het uitgestrekte spoornet, dat door bliksem tijdens onweders vaak als een graag geziene ontladingsweg wordt gekozen. Gezien de sleutelrol van de seinhuizen voor de veiligheid, stiptheid en beschikbaarheid van het spoornet, laat Infrabel niets aan het toeval over en heeft men geopteerd voor een degelijke beveiliging van de nieuwe gebouwen tegen blikseminslag. Het beveiligingsconcept werd ontworpen en uitgevoerd in overeenstemming met de strengste klasse (klasse I) van de nieuwe bliksembeveiligingsnorm NBN EN 62305.

Zowel voor de externe bliksemopvanginrichting, als de elektromagnetische afscherming en de overspanningsbeveiliging op de in- en uitgaande bekabeling werden de richtlijnen van deze nieuwe norm rigoureus gevolgd. Door toepassing van geïsoleerde HVI® leidingen kunnen afgaande leidingen, onzichtbaar, achter het gevelvlak in de spouw naar aarde geleid worden. Daardoor is hun impact op het architecturale aspect van de gevel nihil. Duurzame integratie in de omgeving en respect voor de architectuur vormen immers een prioriteit. De wapeningen in de buiten- en binnenmuren werden onderling doorverbonden en zijn dienstig als natuurlijke afscherming tegen elektromagnetische inkoppeling van de bliksem en als driedimensionaal potentiaalvereffeningsnetwerk.