Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Overspanningsbewaking POP 2/4/255 C

06/06/2018

Elektrische installaties ondervinden steeds meer schade door overspanningen. Naast het fenomeen van transiënte of kortstondige overspanningen ten gevolge van bliksem of schakelhandelingen kunnen op elektrische leidingen ook netfrequente overspanningen van langere duur optreden, beter bekend als “Power frequency Overvoltages”. Dit zijn spanningen die meer dan 10% hoger zijn dan de normale effectieve spanning en dit voor een onbepaalde periode. Dergelijke overspanningen worden veroorzaakt door problemen in het elektrische distributienetwerk of, vaker voorkomend, door slechte elektrische verbindingen of door een onderbreking van de nulgeleider.De meeste elektrische distributienetwerken beschikken over een nulgeleider, meestal geaard, die fungeert als referentie voor de fase spanningen. De terugvloeiende stroom door deze geleider zorgt ervoor dat de spanning tussen fase en nulgeleider constant blijft. In geval deze nulgeleider onderbreekt zal het netwerk in onbalans geraken en de spanning tussen fase en nulgeleider beginnen zweven en bepaald worden door de belastingsonbalans in het driefasen netwerk. Een verhoging van de effectieve spanning kan leiden tot snellere veroudering van aangesloten apparaten, tot excessief stroomverbruik en zelfs tot schade met brand als mogelijk gevolg.De overspanningsbewaking POP 2/4 255 C… beschermt de elektrische installatie tegen spanningsverhogingen die optreden ten gevolge van slechte verbindingen of onderbroken nulgeleider. Indien er een netfrequente overspanning optreedt schakelt de overspanningsbewaking de installatieautomaat uit. Bij het opnieuw inschakelen van de installatieautomaat wordt het systeem opnieuw getest op overspanning. Is de elektrische installatie nog steeds onstabiel en ongebalanceerd, dan zal de overspanningsbewaking de installatieautomaat opnieuw afschakelen.

De overspanningsbewaking is beschikbaar in een 2- en 4-polige uitvoering van 25 tot 63A.


Om ook bescherming te bieden tegen transiënte overspanningen bevelen wij aan de POP te vervolledigen met een Type 2 overspanningsbeveiliging (zie DEHNguard)

  • Bescherming tegen netfrequente overspanningen – Power frequency Overvoltages
  • Conform met de EN 50550 standaard ‘Beveiligingstoestellen tegen overspanning bij netfrequentie (POP) voor huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen”
  • Voorbekabelde eenheid: snel en veilig te installeren
  • Compacte oplossing: eenvoudige retrofit installatie

Geschreven door Cédric Ryckaert