Inloggen / Registreren
Bel ons op +32 9 381 85 00

Support Matters in maritiem onderzoekscentrum in Oostende

In het wetenschapspark GreenBridge in Oostende wordt een nieuw maritiem onderzoekscentrum opgetrokken met sleeptank en kust- & oceaanbassin. Dit zal een belangrijke ondersteuning vormen voor de werking van de havens en scheepvaart. Willen we onze economische maritieme positie behouden, dan moet de toegankelijkheid van de Belgische havens voor steeds groter wordende schepen gewaarborgd blijven. Dankzij deze studies kunnen bouwrisico’s op zee worden beperkt en kunnen bedrijven sneller inspelen op de maritieme marktevoluties.

In dit onderzoekscentrum worden offshore constructies en windturbines uitgetest. Verder worden wetenschappelijke studies rond de invloed van golven, getijden en wind op schepen uitgevoerd. Op die manier wordt het manoeuvreergedrag van schepen op zee getest. KULeuven, UGent en het Waterbouwkundig Laboratorium werken mee aan dit maritiem centrum, dat vanaf 2020 operationeel is.

Voor een dergelijk project is een gedegen elektrotechnische infrastructuur van groot belang. De geleiding van de bekabeling voor nutsvoorzieningen moet op een vakkundige wijze voorzien worden. Het kabeldraagsysteem dat voor de nodige ondersteuning en kabelgeleiding zorgt, is essentieel voor de infrastructuur van elk gebouw. De vochtige omgeving als bijkomende factor zorgt voor een extra uitdaging: alle geïnstalleerde materialen moeten corrosiebestendig zijn.

Teneinde de lange trajecten, de grote afstand voor de tussenondersteuning en de belasting te overbruggen, werd gekozen voor de versterkte WIBE kabelladder type KHZPV. In combinatie met verschillende types pendels en consoles werden deze op de wand, op de vloer alsook aan het plafond gemonteerd. Voor de tracés met een lagere belasting opteerde men voor de 1,5mm dikke kabelbaan Pemsaband RX, de WIBE kabelladder KHZP en Pemsa draadgoten in thermisch verzinkte uitvoering, de ideale oppervlaktebehandeling bij hoge luchtvochtigheid. Daarnaast werd in dit project MENNEKES CEE contactmateriaal, m.n. MENNEKES wandcontactdozen en AMAXX-contactdooscombinaties, voorzien.

Voor inbouw in de valse vloer in de burelen werd geopteerd voor de rechthoekige kunststof PUK vloerdozen, uitgerust met voorbekabelde toestelbekers. Deze maken een snelle en flexibele aansluiting over de volledige ruimte mogelijk. Voor de geleiding van de bekabeling onder deze valse vloer werden gebichromateerde PEMSA draadgoten geïnstalleerd.

Voor de montage van deze materialen werd beroep gedaan op de expertise van het installatiebedrijf Engie Fabricom uit Desteldonk onder leiding van Joeri Van Rentergem.